İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımıza değer göstermek,

Eşit haklarla işe almak,

Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için performans değerlendirme sistemini uygulamak, akabinde kariyer planlama yapmak,

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere (4857 Sayılı İŞ Kanunu) uygun olarak çalışmak,

Politikamızın sürekli geliştirilmesini sağlamak.